Regionaal Opleidingsproject Limburg

De komende jaren zijn in Nederland nog bergen werk te verzetten om monumentale panden als woonhuizen, kastelen, molens, kerken en boerderijen overeind te houden. Er bestaat momenteel een enorme restauratie achterstand: 70% van de Nederlandse monumenten moet dringend gerestaureerd worden. Geld is niet zozeer het probleem, aangezien de overheid te kennen heeft gegeven de komende jaren vele miljoenen te willen steken in Monumentenzorg. Veel dringender is het nijpende tekort aan goed opgeleide restauratievaklieden.

Werken, leren en restaureren in Limburg
Om dit hiaat op te vangen organiseert het Monumentenhuis Limburg sinds 1996 het regionale opleidingsproject ‘Werken, leren en restaureren in Limburg’. Hierin wordt samengewerkt met de Provincie Limburg, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Samenwerkingsverband Bouwopleidingen en Bouwradius.
Deelnemers krijgen een leerarbeidsovereenkomst voor 2 jaar en treden in dienst van het Samenwerkingsverband Bouwopleidingen te Nuth. Ze volgen de primaire opleiding timmeren of metselen van Bouwradius met de nadruk op restauratie. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan kennis en vaardigheden van de oude ambachtstechnieken en de toepassing van oude materialen en constructies die in het verleden werden gebruikt.
De opleiding is sterk op de praktijk gericht: naast het volgen van theoretisch onderwijs (1 dag per week) werken de leerlingen, onder leiding van leermeesters, 4 dagen per week mee aan een restauratie. De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma van Bouwradius.

Voltooide projecten

Kasteel Terworm te Heerlen (foto: R. Bollen fotografie).
Projecten waaraan leerlingen tot nu toe hebben meegewerkt zijn de onder andere restauratie kasteel Wolfrath te Born, de restauratie van de Stadbroekermolen te Sittard en de restauratie van Kasteel Terworm te Heerlen.

Born
Ook bij de conservering van de kasteelruïne Born, welke onlangs is gestart zullen leerlingen van dit project ingeschakeld worden. Gedurende circa 1½ jaar zullen zij worden ingezet bij de consolidatiewerkzaamheden die nodig zijn om de resten van dit eens zo fiere kasteel te behouden voor ons nageslacht.